OBOZY JENIECKIE

STALAG VIII C

Powstał na przełomie września i października 1939 r. Ogólny jego obszar wynosił ok. 480.000 m². Obóz ten zlokalizowany został na południowym skraju miasta, przy szosie biegnącej do Iłowy Żagańskiej (Halbau).

DULAG KUNAU DURCHGANGLSLAGER

Powstał w Koninie Żagańskim, był obozem przejściowym.

STALAG VIII E /308 NEUHAMMER

Obozy w Świętoszowie były pod względem ilości jeńców jednymi z większych w całej Rzeszy niemieckiej. Podczas wojny w Świętoszowie funkcjonowały Stalag VIII E, Stalag 308, 28 BAB (Kriegsgefangenen Bau und Arbeitsbataillon), Lager nr 13.

STALAG LUFT 4 SAGAN – BELARIA

Sektor Stalagu Luft 3. Obóz powstał w styczniu 1944 r., przy obecnej ul. Kożuchowskiej, w pobliżu zakładów zbrojeniowych OST-Bau Werke. Ewakuowany 27 stycznia 1945 roku.

STALAG LUFT 3 SAGAN KRIEGSGEFANGENEN LAGER DER LUFTWAFFE 3

Wiosną 1942 r., na południe od miasta i na zachód od istniejącego już obozu Stalag VIII C powstał obóz Kriegsgefangenen Stammlager der Luftwaffe 3 Sagan przeznaczony dla żołnierzy – lotników, pilotów i członków załóg samolotów amerykańskich i Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii bez względu na stopień wojskowy.

ŻYCIE W OBOZIE

W niewoli radzieckiej zakazywano aktywnych form spędzania wolnego czasu, zabraniano praktyk religijnych i działalności edukacyjnej. Zezwalano najczęściej tylko na grę w szachy lub warcaby. W obozach niemieckich, zarówno w Oflagach (obozy dla oficerów) jak i w Stalagach (obozy dla podoficerów i szeregowych) jeńcom zapewniano możliwość dowolnego spędzania czasu wolnego.