INFORMACJE I DOKUMENTY | Muzeum Obozów Jenieckich Żagań
708
page-template-default,page,page-id-708,cookies-not-set,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,transparent_content,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive
 

INFORMACJE I DOKUMENTY

Informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 6, 68-100 Żagań.
2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy
3. Inspektorem ochrony danych oraz osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest: Mateusz BĄKOWSKI e-mail: inspektorzagan@gmail.com
4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.
10. Imprezy oraz uroczystości organizowane na terenie Muzeum Obozów Jenieckich będą utrwalane na nośnikach audio i video.
a) Materiały audio i video będą publikowane na stronie MOJ www.muzeum.zagan.pl oraz stronie Urzędu Miasta Żagań www.urzadmiasta.zagan.pl
b) Wejście na teren imprezy, które jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczne z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audio i video w miejscach wyszczególnionych w pkt. 10b.

 

Do pobrania: